Vi ste na: Početna - Javne nabavke

Javne nabavke

Sukcesivna nabavka uniformi za potrebe zatvorske policije - straže u kazneno - popravnim zavodima po lotovima" za LOT II - Osnovna uniforma (ljetna i zimska)
Sukcesivna nabavka uniformi za potrebe zatvorske policije - straže u kazneno - popravnim zavodima po lotovima" za LOT I - Osnovna uniforma (ljetna i zimska)
U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavma (Služ.glasnik BiH br.66/16) pripremljen je...Preuzmite dokument
0 0