Vi ste na: Početna - O nama - Posjete

Posjete

REDOVNE POSJETE OSUĐENIM OSOBAMA:

 • Redovne posjete se obavljaju svake subote i nedjelje, u trajanju od jednog sata u terminima od 09.00-16.00 h;
 • Osuđene osobe u klasifikacijskoj grupi “A” imaju pravo na četiri redovne posjete u toku jednog mjeseca;
 • Osuđene osobe u klasifikacijskoj grupi “B” imaju pravo na dvije  redovne posjetu u toku jednog mjeseca;
 • U jednu posjetu može doći maksimalno pet osoba;
 • Osobe koje dolaze u posjetu obavezno predočavaju ličnu kartu/osobnu iskaznicu;
 • U redovnu posjetu dolaze članovi uže porodice u koje spadaju: roditelji, braća, sestre, supruga i djeca, usvojenik, usvojitelj, staratelj, očuh, maćeha, polubraća i polusestre.

Svi ostali ako žive u zajedničkom domaćinstvu ne mogu doći u redovne posjete.


VANREDNE POSJETEOSUĐENIM OSOBAMA:

 • Vanredne  posjete se obavljaju ponedjeljkom i četvrtkom, u trajanju od jednog sata u terminima od 09.00-16.00 h;
 • U jednu posjetu može doći maksimalno tri osobe;
 • Osuđene osobe u klasifikacijskoj grupi “A” imaju pravo na dvije vanredne posjete u toku  jednog mjeseca;
 • Osuđene osobe u klasifikacijsko jgrupi “B” imaju pravo na jednu vanrednu posjetu u toku jednog mjeseca;
 • Osobe koje dolaze u posjetu obavezno predočavaju ličnu kartu/osobnu iskaznicu;
 • Neće se odobriti dolazak u  posjetu osobama koje su bile na izdržavanju kazne zatvora u ovom ili bilo kom drugom zatvoru u BiH;
 • Molbe za odobravanje vanrednih posjeta dostavljaju se od 15. do 20 u  mjesecu za naredni mjesec. Na zahtjevu se navodi do 10 osoba dok u jednu vanrednu posjetu može doći maksimalno tri osobe.

SLOBODNE POSJETE OSUĐENIM  OSOBAMA:

 • Slobodne  posjete su posjete supružnika( bračna zajednica) ili osobe sa kojom postoji zajednica i emotivna veza(vanbračnazajednica) I obavlja se bez nadzora službenog lica u prostoriji Zavoda, u trajanju od dva sata.
 • Slobodne posjete se obavljaju ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom, petkom i nedjeljom u terminu od 09.00-16.00.h;
 • Osuđene osobe u klasifikacijskoj grupi “A” imaju pravo na dvije slobodne posjete u toku jednog mjeseca;
 • Osuđene osobe u klasifikacijskoj grupi “B” imaju pravo na jednu slobodnu posjetu u toku jednog mjeseca;
 • Molbe za odobravanje slobodnih posjeta dostavljaju se od 15. do 20. u mjesecu za naredni mjesec. Za dokazivanje bračne zajednice prilaže se važeći vjenčani list. Vanbračna zajednica se dokazuje uvjerenjem nadležnog općinskog organa socijalne skrbi prema mjestu prebivališta osuđene osobe.

POSJETE PRITVORENIM OSOBAMA :

 • Posjete pritvorenim osobama se obavljaju isključivo po odobrenju nadležnog suda.
 • Posjete traju jedan sat u terminu od 09.00-16.00 h;
 • Posjete za pritvorene osobe obavljaju se utorkom.

POSJETE  ŠTIĆENICIMA :

 • Redovne  posjete se obavljaju svake subote i nedjelje, u trajanju od dva sata u terminima  od 09.00-16.00 h;
 • Osobe koje dolaze u posjetuo bavezno predočavaju ličnu kartu/osobnu iskaznicu;
 • U redovnu posjetu dolaze članovi uže porodice u kojes padaju: roditelji, braća, sestre, usvojitelj, staratelj, očuh, maćeha, polubraća i polusestre. Svio stali ,iako žive u zajedničkom domaćinstvu, ne mogu doći u redovne posjete.
 • U  vanrednu posjetu dolaze osobe koje nisu članovi uže porodice i za koje se traži odobrenje.  Neće se odobriti dolazak u  posjetu osobama koje su bile na izdržavanju kazne zatvora u ovom ili bilo kom drugom zatvoru u BiH.
 • Štićenici imaju pravo naj ednu vanrednu posjetu tokom jednog tjedna, izuzev štićenika u klasifikacijskoj grupi “D”koji nemaju pravo na vanredne posjete.
 • Vanredne  posjete se obavljaju svakim danom u terminima  od  09.00-16.00 h.
0 0